Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn cài đặt thông số cho biến tần SINEE EM730

  08-11-2023

Nhóm thông số cài đặt cơ bản cho biến tần Sinee EM730

Mã chức năng    Tên mã chức năng                                         

F00         Nhóm thông số chức năng cơ bản

F00.00   Được bảo lưu                                      

F00.01   Chế độ điều khiển truyền động của động cơ 1     

0: điều khiển v/f (VVF)

1: điều khiển vector không cảm biến tốc độ (SVC)              

F00.02   Các tùy chọn của nguồn điều khiển         

0: điều khiển bàn phím (chỉ báo LOC / REM: BẬT)

1: điều khiển các trạm ngoài  (chỉ báo LOC / REM: TẮT)

2: điều khiển giao tiếp truyền thông (chỉ báo LOC / REM: nhấp nháy)         

F00.03   Các tùy chọn của chế độ điều khiển lệnh chạy     

0: Đầu ra RUN (đang chạy) và F / R (thuận / ngược)

1: đầu ra RUN (thuận) và F / R (ngược)

2: đầu ra RUN (thuận), Xi (dừng) và F / R (ngược)

3: đầu ra RUN (đang chạy), Xi (dừng) và F / R (thuận / ngược)                  

F00.04   Các tùy chọn của nguồn tần số chính A   

0: cài đặt tần số kỹ thuật số F00.07

1:AI1

2:AI2

3:Được bảo lưu

4:Được bảo lưu

5: đầu vào xung tần số cao (X5)

6: cài đặt giao tiếp tần số chính (phần trăm)

7: cài đặt giao tiếp tần số chính (tần số trực tiếp)

8: cài đặt chiết áp kỹ thuật số                

F00.05   Các lựa chọn của nguồn tần số phụ B      

0: cài đặt tần số kỹ thuật số F00.07

1:AI1

2:AI2

3: được bảo lưu

4: Được bảo lưu

5: đầu vào xung tần số cao (X5)

6: cài đặt giao tiếp tần số phụ (phần trăm)

7: cài đặt giao tiếp tần số phụ (tần số trực tiếp)

8: cài đặt chiết áp kỹ thuật số

9: được bảo lưu

10: tiến trình PID

11: PLC đơn giản                        

F00.06   Tùy chọn nguồn tần số  

0: nguồn tần số chính A

1: nguồn tần số phụ B

2: kết quả hoạt động chính và phụ

3: chuyển đổi giữa nguồn tần số chính A và nguồn tần số phụ B

4: chuyển đổi giữa nguồn tần số chính A và kết quả vận hành chính và phụ

5: chuyển đổi giữa nguồn tần số phụ B và kết quả vận hành chính và phụ

6: nguồn tần số phụ B + tính toán tiến dao (ứng dụng cuộn dây)             

F00.07   Cài đặt tần số kỹ thuật số            

0,00 đến tần số tối đa F00.16      Hz           50.00    

F00.08   Các phương án vận hành chính và phụ

0: nguồn tần số chính A + nguồn tần số phụ B

1: nguồn tần số chính A - nguồn tần số phụ B

2: giá trị lớn hơn của nguồn tần số chính và phụ

3: giá trị nhỏ hơn của nguồn tần số chính và phụ

4: nguồn tần số chính A - nguồn tần số phụ B, kết quả vận hành lớn hơn hoặc bằng không

5: nguồn tần số chính A + nguồn tần số phụ B, kết quả vận hành lớn hơn hoặc bằng không                         

F00.09   Các tùy chọn tham chiếu của nguồn tần số phụ B trong vận hành chính và phụ     

0: so với tần số tối đa

1: so với nguồn tần số chính A              

F00.10   Đạt được nguồn tần số chính       0.0~300.0%     

F00.11   Đạt được của nguồn tần số phụ  0.0~300.0%     

F00.12   Độ đạt được của các nguồn tần số chính và phụ  0.0~300.0%

F00.13   Điều chỉnh analog của tần số tổng hợp    0: tần số tổng hợp của kênh chính và kênh phụ

1: AI1 * tần số tổng hợp của các kênh chính và kênh phụ

2: Tần số tổng hợp AI2 * của kênh chính và kênh phụ

3: được bảo lưu

4: được bảo lưu

5: xung tần số cao (PULSE) * tần số tổng hợp của các kênh chính và phụ   

F00.14   Thời gian tăng tốc 1       

0.00 ~ 650.00 (F15.13=0)                                

0.0 ~ 6500.0 (F15.13=1)                                    

 0 ~ 65000 (F15.13=2)s   

F00.15   Thời gian giảm tốc 1       

0.00 ~ 650.00 (F15.13=0)                               

0.0 ~ 6500.0 (F15.13=1)                                  

0 ~ 65000 (F15.13=2)s    

F00.16   Tần số tối đa       1.00~600.00/1.0~3000.0Hz          

F00.17   Các tùy chọn của điều khiển giới hạn tần số trên0: đặt thành F00.18

1:AI1

2:AI2

3: được bảo lưu

4: được bảo lưu

5: đầu vào xung tần số cao (X5)

6: cài đặt truyền thông (tỷ lệ phần trăm)

7: cài đặt truyền thông (tần số trực tiếp)           

F00.18   Tần số giới hạn trên        

Tần số giới hạn dưới F00.19 đến tần số tối đa F00.16

F00.19   Tần số giới hạn dưới       

0.00 đến giới hạn tần số trên F00.18Hz   

F00.20   Hướng chạy       

0: hướng nhất quán

1: hướng ngược lại                    

F00.21   Điều khiển ngược            

0: cho phép chạy thuận / ngược

1: cấm đảo ngược                      

F00.22   Thời gian chuyển tiếp của chạy thuận và chạy nghịch        0.00~650.00s  

F00.23   Tần số sóng mang            

1,0 ~ 16,0 (công suất định mức của biến tần: 0,75-4,00kW)

1,0 ~ 10,0 (công suất định mức của biến tần: 5,50 ~ 7,50kW)

1,0 ~ 8,0 (công suất định mức của biến tần 11,00 - 45,00kW)

1,0 ~ 4,0 (công suất định mức của biến tần 55,00 - 90,00kW)

1,0 ~ 3,0 (công suất định mức của biến tần: 110,00 trở lên)kHz    

4.0 (0.75 trở xuống)

F00.24   Tự động điều chỉnh tần số sóng mang     

0: không hợp lệ

1: hợp lệ 1

2: hợp lệ 2                    

F00.25   Khử nhiễu tần số sóng mang       

0: không hợp lệ

1: triệt nhiễu của chế độ tần số sóng mang 1

2: triệt nhiễu của chế độ tần số sóng mang 2        

F00.26   Chiều rộng khử tiếng ồn1~20    Hz          

F00.27   Cường độ khử tiếng ồn  0: không hợp lệ

0 ~ 10: triệt nhiễu của chế độ tần số sóng mang 1

0 ~ 4: triệt nhiễu của chế độ tần số sóng mang 2%           

F00.28   Các tùy chọn của nhóm thông số động cơ            

0: nhóm thông số của động cơ 1

1: nhóm thông số của động cơ 2           

F00.29   Mật khẩu người dùng 0 ~ 65535 

F00.31   Độ phân giải tần số 0:0.01Hz

1: 0.1Hz (đơn vị: 10rpm)                          

F00.35   Lựa chọn điện áp nguồn cung cấp            

0: 380V

1: 440V           

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by Tudonghoahuyhoang.com