Danh mục sản phẩm

bảng mã lỗi servopack yaskawa

  30-08-2023
Bảng tra mã lỗi servopack yaskawa:

Trong quá trình sử dụng Servo Yaskawa quý khách hàng gặp các sự cố báo lỗi servo, thì sau đây chúng xin cũng cấp bảng tra mã lỗi để quý khách hàng biết đường nguyên nhân và trạng thái của Servo.

Để hiểu rõ nguyên nhân và chi tiết hơn quý khách có liên hệ với chúng tôi để được giải đáp, tư vấn và hỗ trợ

Dưới đây là một số Model Servo Yaskawa thông dụng và phổ biến:
- Servopack yaskawa SGD7S-R70A00A Công suất 50W             - Servopack yaskawa SGDV-R70A01A Công suất 50W
Servopack yaskawa SGD7S-R90A00A Công suất 100W           Servopack yaskawa SGDV-R90A01A Công suất 100W
Servopack yaskawa SGD7S-1R6A00A Công suất 200W           Servopack yaskawa SGDV-1R6A01A Công suất 200W
Servopack yaskawa SDG7S-2R8A00A Công suất 400W           Servopack yaskawa SDGV-2R8A01A Công suất 400W
Servopack yaskawa SGD7S-3R8A00A Công suất 500W           Servopack yaskawa SGDV-3R8A01A Công suất 500W
Servopack yaskawa SGD7S-5R5A00A Công suất 750W           Servopack yaskawa SGDV-5R5A01A Công suất 750W
Servopack yaskawa SGD7S-7R6A00A Công suất 1Kw             Servopack yaskawa SGDV-7R6A01A Công suất 1Kw
Servopack yaskawa SGD7S-120A00A Công suất 1.5Kw           Servopack yaskawa SGDV-120A01A Công suất 1.5Kw
Servopack yaskawa SGD7S-180A00A Công suất 2Kw              Servopack yaskawa SGDV-180A01A Công suất 2Kw
Servopack yaskawa SGD7S-200A00A Công suất 3Kw              Servopack yaskawa SGDV-200A01A Công suất 3Kw
Servopack yaskawa SGD7S-330A00A Công suất 5Kw              Servopack yaskawa SGDV-330A01A Công suất 5Kw
Servopack yaskawa SGD7S-470A00A Công suất 6KW             Servopack yaskawa SGDV-470A01A Công suất 6KW
Servopack yaskawa SGD7S-550A00A Công suất 7.5Kw           Servopack yaskawa SGDV-550A01A Công suất 7.5Kw
Servopack yaskawa SGD7S-590A00A Công suất 11kw             Servopack yaskawa SGDV-590A01A Công suất 11kw
Servopack yaskawa SGD7S-780A00A Công suất 15kw             Servopack yaskawa SGDV-780A01A Công suất 15kw
- Servopack yaskawa SGD7S-R70A00A002 Công suất 50W       Servopack yaskawa SGD7S-180A00A002 Công suất 2Kw
Servopack yaskawa SGD7S-R90A00A002 Công suất100W      Servopack yaskawa SGD7S-200A00A002 Công suất 3Kw
Servopack yaskawa SGD7S-1R6A00A002 Công suất 200W     Servopack yaskawa SGD7S-330A00A002 Công suất 5Kw
Servopack yaskawa SDG7S-2R8A00A002 Công suất 400W     Servopack yaskawa SGD7S-470A00A002 Công suất 6KW
Servopack yaskawa SGD7S-3R8A00A002 Công suất 500W     Servopack yaskawa SGD7S-550A00A002 Công suất 7.5Kw
Servopack yaskawa SGD7S-5R5A00A002 Công suất 750W     Servopack yaskawa SGD7S-590A00A002 Công suất 11kw
Servopack yaskawa SGD7S-7R6A00A002 Công suất 1Kw       Servopack yaskawa SGD7S-780A00A002 Công suất 15kw

Mã lỗi

Trạng thái lỗi

Ý nghĩa mã lỗi

 A.020

Parameter Checksum Error

The data of the parameter in the SERVOPACK is incorrect.

 A.021

Parameter Format Error

The data format of the parameter in the SERVOPACK is incorrect.

 A.022

System Checksum Error

The data of the parameter in the SERVOPACK is incorrect.

 A.030

Main Circuit Detector Error

Detection data for power circuit is incorrect.

 A.040

Parameter Setting Error

The parameter setting is outside the allowable setting range.

  A.041

Encoder Output Pulse Setting
Error

The encoder output resolution setting (Pn281) is outside the
allowable setting range or does not satisfy the setting condi
tions.

  A.042

Parameter Combination Error

Combination of some parameters exceeds the setting range.

 A.044

Semi-closed/Fully-closed Loop
Control Parameter Setting
Error

The settings of the fully-closed option module and Pn00B.3,
Pn002.3 do not match.

 A.04A

Parameter Setting Error 2

There is an error in settings of parameters reserved by the
system.

 A.050

Combination Error

The SERVOPACK and the linear servomotor capacities do
not match each other.

 A.051

Unsupported Device Alarm

The unsupported device unit was connected.

 A.080

Linear Scale Pitch Setting
Error

The setting of the linear scale pitch (Pn282) has not been
changed from the default setting.

 A.0b0

Cancelled Servo ON
Command Alarm

The Servo ON command was sent from the host controller
after the utility function was executed to turn the power to
the linear servomotor ON.

 A.100

Overcurrent or Heat Sink
Overheated

An overcurrent flowed through the IGBT.
Heat sink of the SERVOPACK was overheated.

 A.300

Regeneration Error

Regenerative circuit or regenerative resistor is faulty.

 A.320

Regenerative Overload

Regenerative energy exceeds regenerative resistor capacity.

 A.330

Main Circuit Power
Supply Wiring Error

• Setting of AC input/DC input is incorrect.
• Power supply wiring is incorrect.

 A.400

Overvoltage

Main circuit DC voltage is excessively high.

 A.410

Undervoltage

Main circuit DC voltage is excessively low.

 A.450

Main-Circuit
Capacitor Overvoltage

The capacitor of the main circuit has deteriorated or is faulty.

 A.510

Overspeed

The linear servomotor speed is over the maximum allowable
speed.

 A.511

Overspeed of Encoder Output
Pulse Rate

The set value of the encoder output resolution (Pn281)
exceeds the speed limit.

 A.520

Vibration Alarm

Vibration at the motor speed was detected.

 A.521

Autotuning Alarm

Vibration was detected while performing tuning-less func
tion.

 A.550

Maximum Speed Setting Error

The Pn385 setting is greater than the maximum speed.

 A.710

Overload: High Load

The linear servomotor was operating for several seconds to
several tens of seconds under a force largely exceeding rat
ings.

 A.720

Overload: Low Load

The linear servomotor was operating continuously under a
force largely exceeding ratings.

 A.730
 A.731

Dynamic Brake Overload

When the dynamic brake was exceeded the capacity of dynamic brake resistor. applied, moving energy

 A.740

Overload of Surge
Current Limit Resistor

The main circuit power was frequently turned ON and OFF.

 A.7A0

Heat Sink Overheated

The temperature of the SERVOPACK heat sink exceeded
100°C.

 A.7AB

Built-in Fan in SERVOPACK
Stopped

The fan inside the SERVOPACK stopped.

 A.820

Encoder Checksum Error

The checksum results of linear scale memory is incorrect.

 A.840

Encoder Data Error

Data in the linear scale is incorrect.

 A.850

Encoder Overspeed

The linear scale was operating at high speed when the power
was turned ON.

 A.860

Encoder Overheated

The internal temperature of linear scale is too high.

 A.861

Motor Overheated

The internal temperature of motor is too high.

 A.890

Encoder Scale Error

A linear scale fault occurred.

 A.891

Encoder Module Error

Linear scale is faulty.

 A.b31

Current Detection Error1
(Phase-U)

The current detection circuit for phase-U is faulty.

 A.b32

Current Detection Error 2
(Phase-V)

The current detection circuit for phase-V is faulty.

 A.b33

Current Detection Error 3
(Current detector)

The detection circuit for the current is faulty.

 A.bF0

System Alarm 0

“Internal program error 0″occurred in the SERVOPACK.

 A.bF1

System Alarm 1

“Internal program error 1″occurred in the SERVOPACK.

 A.bF2

System Alarm 2

“Internal program error 2″occurred in the SERVOPACK.

 A.bF3

System Alarm 3

“Internal program error 3″occurred in the SERVOPACK.

 A.bF4

System Alarm 4

“Internal program error 4″occurred in the SERVOPACK.

 A.C10

Servo Overrun Detected

The linear servomotor ran out of control.

 A.C20

Phase Detection Error

The detection of the phase is incorrect.

 A.C21

Hall Sensor Error

The hall sensor is faulty.

 A.C22

Phase Information
Disagreement

The phase information does not match.

 A.C50

Polarity Detection Error

The polarity detection failed.

 A.C51

Overtravel Detection at
Polarity Detection

The overtravel signal was detected at polarity detection.

 A.C52

Polarity Detection
Uncompleted

The linear servomotor was turned ON under the condition of
polarity detection uncompleted.

 A.C53

Out of Range for Polarity
Detection

The movement distance exceeded the set value of Pn48E
during polarity detection.

 A.C54

Polarity Detection Error 2

The polarity detection failed.

 A.C80

Absolute Encoder Clear Error

The data of the absolute linear scale was not properly cleared
or set.

 A.C90

Encoder Communications
Error

Communications between the SERVOPACK and the linear
scale is not possible.

 A.C91

Encoder Communications
Position Data Error

A linear scale position data calculation error occurred.

 A.C92

Encoder Communications
Timer Error

An error occurs in the communications timer between the
linear scale and the SERVOPACK.

 A.CA0

Encoder Parameter Error

Linear scale parameters are faulty.

 A.Cb0

Encoder Echoback Error

Contents of communications with linear scale is incorrect.

 A.CF1

Feedback Option Module
Communications Error
(Reception error)

Reception from the feedback option module is faulty.

 A.CF2

Feedback Option Module
Communications Error (Timer
stop)

Timer for communications with the feedback option module
is faulty.

 A.d00

Position Error Pulse Overflow

Position error pulses exceeded the value set for parameter
(Pn520) (Excessive Position Error Alarm Level).

 A.d01

Position Error Pulse Overflow
Alarm at Servo ON

Position error pulses accumulated too much.

 A.d02

Position Error Pulse Overflow
Alarm by Speed Limit at Servo
ON

After a position error pulse has been input, Pn584 limits the
speed if the servo ON command is received. If Pn584 limits
the speed in such a state, this alarm occurs when the position
references are input and the number of position error pulses
exceeds the value set for parameter Pn520 (Excessive Posi
tion Error Alarm Level).

 A.d30

Position Data Overflow

The position feedback data exceeded ±1879048192.

 A.E00

Command Option Module IF
Initialization Timeout Error

Commun

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến

 Copyrights Thiet Ke Website by Tudonghoahuyhoang.com